Zenés színház

Brünnhilde és Wotan pszichológiája – 150 éve mutatták be A walkürt

2020.06.26. 16:00
Ajánlom
A főisten leszállt a halandók közé, hogy fiút nemzzen. A fiú és ikerhúga között szerelem gyúlt, amely nyomán felsejlettek a múlt traumái. Brünnhilde pedig integritást nyert azáltal, hogy szembeszállt apjával. Wagner tetralógiája nem csak a zenetudomány, hanem a pszichológia számára is kutatási terület.

Százötven éve, 1870. június 26-án a müncheni Hofoperben felgördült a függöny, és egy d-moll viharjelenettel elkezdődött Richard Wagner A walkür című operája. A zeneszerző már 1854-ben, a Ring első operájának, A Rajna kincsének befejezése után elkezdett már dolgozni a művön, de pénzhiány miatt évekre félretette, és közben megírta a Trisztán és Izoldát és A nürnbergi mesterdalnokokat.

A zeneszerző szerette volna, ha a teljes Ringet egyszerre mutatják be, de II. Lajos bajor király, aki megvette a tetralógia jogait, ragaszkodott, hogy a két operát – tehát a Rajnát és a Walkürt – végre színpadra állítsák. A mítoszok iránt gyerekkori óta rajongó Wagner talán

nem is sejtette, miért vonzódik ehhez a történethez, ahogy azt sem, hogy a Nibelung-tetralógiát később karakterről karakterre, sőt hangjegyről hangjegyre elemzik

– nem csak zenetudósok, hanem pszichológusok is.

A cselekmény, körvonalakban

A walkür Siegmund és Sieglinde szerelmének története. A főisten, Wotan, hogy megmenthesse az isteneket, emberi alakot ölt, és gyermeket nemz egy földi anyának, így születik meg Siegmund és ikertestvére, Sieglinde, akiket elválasztanak egymástól. A két walsung nemzetsége Hunding rokonainak ellenségei, éppen annak a Hundingnak, akinek – mivel anyját megölik, őt elrabolják – Sieglinde a felesége lesz. Felismerve rokonságukat – és megszerezve Wotan kardját, amelyre csak egy walsung méltó –, Siegmund és Sieglinde vérfertőző szerelemben egyesül: ezzel ér véget az első felvonás.

Wotan, a szerződések ura meghasonlik magával, miután úgy látja, kénytelen lesz feláldozni fiát, Siegmundot felesége, Fricka kérése szerint. Lánya, a walkür Brünnhilde viszont a hőst védi – apja akarata ellenére. A párviadalban Hunding megöli Siegmundot, Brünnhilde viszont megmenti Sieglindét. Tettéért a főisten kizárja Brünnhildét a walkürök közül, és álmot bocsát rá: az első férfi, aki felébreszti, asszonyává teheti őt. A nőt egy szikla csúcsán, lángok között őrzik, hogy majd eljöjjön az, aki bátor lesz átkelni a tűzön: ő lesz Siegfried a Ring-sorozat következő operájában.

Brünnhilde, a könyörületes

19920601p31Arthur_Rackham_Valkyrie-163330.jpg

Arthur Rackham illusztrációja A walkürhöz

A walkür központi szereplője nem Wotan és nem is Siegmund, hanem természetesen Brünnhilde, aki igazságérzetének és könyörületének megfelelve merészel szembeszállni a főistennel. Miután a walkür megjelenik Siegmundnak, és tudtára adja, hogy meg fog halni a párbajban, meghatja a hős ragaszkodása testvéréhez – szerelméhez. Ekkor határozza el, hogy megtagadja Wotan parancsát, és megvédi Siegmundot a párharcban. A Hundinggal való küzdelem során Wotannak színt kell vallania: amikor Siegmund lesújtana ellenfelére, a főisten maga védi ki az ütését. Siegmund végül elveszti a harcot és meghal, Brünnhilde csak az ikertestvért tudja megmenteni.

Amikor a walkürök összegyűlnek – igen, ez Wagner minden bizonnyal legtöbbet játszott zenei részlete, A walkürök lovaglása –, Brünnhilde nem Siegmund holttestével jelenik meg, ahogy várják, hanem a terhes Sieglindével. „Wotan vadászik rám” – mondja a többieknek. Meghatja őt Sieglinde segítségkérése, és megjövendöli neki, hogy a fiú, akit hasában hord, a legnemesebb hős lesz, aki apja, Siegmund törött kardjából készíti el a saját fegyverét.

Wotan tajtékozva érkezik, Brünnhilde azonban elébe megy a haragjának: „Itt vagyok, apám, mondd, mi a büntetésem.” A főisten megfosztja lányát walküri rangtól, kitagadja, és mély álmot bocsát rá, hogy jövendőbelije ébressze majd csak fel, aki parancsolója lesz. Brünnhilde előbb kérdőre vonja az apát a szigorú büntetést illetően: szelíd szavaiból süt, hogy

fáj neki Wotan szívtelensége.

Elmondja, amit a főisten részvétlenségében nem tud megérteni: Brünnhilde azért mentette volna meg Siegmundot, mert megesett rajta a szíve bátorságát és szeretetét látva.

Egy diszfunkciós család

Wagner tetralógiájának szövevényes családi és hatalmi viszonyai fél évszázaddal később – és mind a mai napig – termékeny pszichoanalitikus elemzések tárgyai. Wotan családjában egy diszfunkciós működések tapasztalhatók – írja Jean Shinoda Bolen, a Ring of Power című könyv szerzője. (A másik, magyarul is megjelent könyv, amely a pszichológiai folyamatokat a zenét is komolyan figyelembe véve elemzi, Bernd Oberhoff monográfiája, amelyet jó szívvel ajánlok minden wagneriánusnak.)

A családfő hatalmas, autoriter személyiség, és ez a viszonyulás felülkerekedik a szeretet és az empátia erőin (ugyanilyen férj Hunding, Sieglinde férje).

A walkürben két házasság természetrajza jelenik meg.

Sieglinde akarata ellenére ment férjhez, feleségként Hunding tulajdona, akit a patriarchális berendezkedés jól kiszolgál, hiszen lehetősége van segítségül hívni az isteneket Siegmund megöléséhez.

walkur-130113.jpg

Kasza Katalin A walkűr Brünnhildéjeként (Fotó/Forrás: Felvégi Andrea fotójának felhasználásával)

Wotan és Fricka között talán volt szerelem egykor, helyét viszont a hatalmi viszony vette át. Házasságuk hasonló, mint Zeuszé és Héráé, mivel fontosabb már benne a státusz és a formalitás, mint az érzelmi összetartozás. Ezek a viszonyulások viszont feszültséget és utálatot szülnek egymás irányában. Fricka „a házasság őrzőjeként” hivatkozik magára, és bántja Wotan hűtlensége (újabb párhuzam Hérával). Ő egyben a józanság hangja Wotan életében, aki elfeledkezik az ígéreteiről, az eszmékhez való hűségéről és tiszta gondolkodásról. A főisten úgy gondolkozik, mint sok magas rangú politikus és vezető: megmagyarázza magának, hogy személyes érdekei egy magasabb célt szolgálnak, ennél fogva ki kell szolgálnia motivációit.

Pszichológiai terminussal kifejezve,

Wotan narcisztikus szülő.

Számára Siegmund csupán saját karjának meghosszabbítása, nem szereti, nem támogatja fiát, hanem a saját céljaira használja. Amikor Wotan terve nem működik, érzéketlenül feláldozza a fiút, és nem érez sajnálatot. A Wotan-féle vezetők a dinasztia érdekében nemzenek fiút, és gyerekeitől feltétlen engedelmességet várnak. A főisten ezért tajtékzik, mikor Brünnhilde ellentmond neki.

Brünnhilde kezdetben hasonló, mint Pallas Athéné, Zeusz lánya a görög mitológiában; mint egy márványszobor, akinek akarata az apja akarata, tettei a főistent szolgálják. Amikor Brünnhilde találkozik Siegmunddal, a találkozás megváltoztatja őt. Döntenie kell, hogy az engedelmességet vagy a könyörületet vegye előbbre. És az utóbbit választja. Siegmund ugyanis olyan figura, aki impulzusai szerint cselekszik, mindig az érzései után megy – még akkor is, ha értetlenségbe ütközik, például amikor hirtelen felindulásában öngyilkos akar lenni, és Sieglindét is magával vinné a halálba.

A jungiánus pszichológia szerint Siegmund kívülálló a patriarchális világban, mivel a feminin princípiumhoz hűséges. Nem véletlen, hogy a két testvér a Hold fényében (a nőiség szimbóluma!) döbben rá rokonságukra.

Sieglinde elmenekül férjétől, miután Siegmunddal szexuális és érzelmi kapcsolatba lépett. Mivel Hundinghoz akarata ellenére ment hozzá, a szexualitáshoz bűntudattal terhes viszony fűzi – hiszen a férjével való együttlétet fiatalon, erőszakként élte meg –, és ahogy megnyitja a szívét Siegmund előtt, felszínre törnek elfojtott traumái. Azt álmodja, hogy vérszomjas kutyák támadnak fivérére, és az álmában mondott szavaiból kiderül, hogy újraéli, amikor a szülőházát leégették, anyját megölték és őt elrabolták:

Miért nem tér vissza atyám? Anyám, anyám! Félek!

– kiáltja. (Az anya hiánya erős érzelmi hiátust okoz a Nibelung-mondában és számos nyugati mondavilágban.)

Ring_Mupa_2015_Silins_Theorin-163139.jpg

Brünnhilde és Wotan: Iréne Theorin és Egils Silins (a 2015-ös Wagner-napok előadásában) (Fotó/Forrás: Pályi Zsófia / Művészetek Palotája)

Wotan karaktere viszont nem egyszerűen zsarnoki. Ahogy már említettük, egyrészt autoriter figura, hasonló Zeuszhoz: olyasvalaki, aki mindenképpen hatalmat akar gyakorolni mások felett. Ugyanakkor többféle alakmása is felbukkan a múltból: ő a farkas (Wolfe) és a vándor is, azonkívül a Wälsungok apja. A farkas az, aki megtanította a fiát, Siegmundot vadászni és túlélni, és megígérte neki, hogy számíthat a kardjára. Mime előtt viszont korábban vándorként jelenik meg, aki kérdez és a bölcsességet keresi. A walkür harmadik felvonásában Wotan elmondja Brünnhildének, hogy hiába szerzett hatalmat, a szeretet iránti vágy nem szűnt meg benne. Ugyanazzal a dilemmával szembesül, mint annyian az életben: választania kellett volna a kettő között.

walkur-csibi-132256.jpg

A walkür, 2019 (Fotó/Forrás: Csibi Szilvia / Müpa)

Amikor Wotan emberré vált, hogy fiút nemzzen, egy szabad hőst akart létrehozni. A walkür történetéből kiderül, hogy végül nem Siegmundból, hanem Brünnhildéből vált ilyen hős – ezt az apa azonban nem ismerte fel. Amikor Wotan kiutasítja Brünnhildét a walkürök közül, a nő figyelmezteti: ezzel eldobja saját egyik felét is magától. Ez az a személyiségrész, amit Jung az anima archetípusnak nevez – a női aspektust a férfiban. Brünnhildére akár ennek a megszemélyesítőjeként is tekinthetünk.

Másrészt, Brünnhilde az, aki végigmegy az individualizáció útján, amely során a mástól függő személyiségből önálló személyiség válik.

A pszichoanalízis atyja, Freud mondta, hogy bárhová jut tudósként, egy művész már megelőzte őt. Wagner tetralógiája, a Ring – akárcsak az eredeti Nibelung-mítosz – olyan küzdelmek és létkérdések megfogalmazója, amelyeknek életünkben is fel kell bukkanniuk.

5 dolog, amit talán nem tudtál Wagner Ringjéről

Kapcsolódó

5 dolog, amit talán nem tudtál Wagner Ringjéről

Wagner tetralógiája, A Nibelung gyűrűje megkerülhetetlen monstruma a zenetörténetnek. Összeszedtünk öt dolgot, amit talán nem tudtál róla.

Az megvan, hogy Wagner inspirálta Tarantino Djangóját?

Az megvan, hogy Wagner inspirálta Tarantino Djangóját?

Mi köze van egy polgárháborús, rabszolgafelszabadítós westernnek a germán mitológiát feldolgozó operához? Hát elég sok. Megnézzük, hogy ihlette meg a film fenegyerekét az opera nagyöregje.

Nehéz dolog ez a Wagner, ugye?

Nehéz dolog ez a Wagner, ugye?

Most, hogy véget ért a Wagner-napok, már csak az a kérdés marad hátra: most akkor hogy is van? A zene gyönyörű volt, de ki kinek a kije? És mi minek a mije? Tótfalusi István új könyve szerencsére segít. Azt is megvizsgáljuk, milyen hatással volt Wagner műve a popkultúrára.

Hallott már a Trisztán-akkordról?

Hallott már a Trisztán-akkordról?

Ha nem, akkor is biztos vagyok benne, hogy hallotta már. Születésnapján ezzel a híres hangzattal emlékezünk Wagnerre.

Programkereső

Legnépszerűbb

Zenés színház

Bellini-operát énekelnek az erdő állatai egy cuki videoklipben

Az olasz bel canto-stílus egyik alapművének részletéből, Vincenzo Bellini Norma című operájának egyik számából készült bájos animációs film.
Színház

Megvan, hová költözik az SZFE a Vas utcából

Közleményt adott ki a Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetése, amelyben az új oktatási helyszíneken túl az átalakuló intézeteket is bemutatják. A három helyszínen folyó képzés megújult, modern struktúrát ígér.
Klasszikus

Megszűnhet a Duna Szimfonikus Zenekar

Egy december 23-i hivatalos értesítést szerint legkésőbb 2021. május 31-én megszűnhet a Duna Szimfonikus Zenekar – tudta meg a Zene-Kar.hu. A levél szerint az ügy mögött Kásler Miklós, az emberi erőforrások miniszterének döntése áll, aki Alapítói Határozatában ezt a dátumot jelölte meg.
Vizuál

9+1 műalkotás az amszterdami Rijksmuseumból, amit egyszer újra látni akarunk

Rembrandt, Vermeer és Avercamp festményei, több korszak fajanszkerámiái, babaházak és csendéletek sajttal, gyümölccsel. Szabadon böngészhető az amszterdami Rijksmuseum gyűjteménye az interneten. Tíz must-see műalkotást válogattunk össze az alábbi cikkben, amiket látni akarunk az újranyitás után.
Színház

Szarka Gábor az SZFE-ről: „Egészen megdöbbentő állapotokat találtunk”

Péntek este Szarka Gábor a Hír TV Magyarország élőben című műsorában reagált az elmúlt napok SZFE-vel kapcsolatos híreire és vádjaira, hangsúlyozva, hogy minden intézkedés a hallgatók érdekeit szolgálja.

hírlevél

A kultúra legfrissebb hírei, programajánlók és exkluzív kedvezmények minden szerdán a Fidelio hírlevelében

Ezt olvasta már?

Zenés színház koktélparti

„Nessun dorma” – Minek köszönheti rendkívüli népszerűségét Puccini operaáriája?

„Vincerò! Vincerò-ò-ò!!!” – És a fejünkben máris megszólal Pavarotti hangja, amint elnyújtva a magas H hangot, üdvrivalgásra készteti a stadionok közönségét. Kerülőúton vált Puccini áriája mindenki kedvencévé, és egy futball-világbajnoksággal indult az egész.
Zenés színház ajánló

„Ez egy olyan történelmi pillanat, amelyben nagyon komoly döntéseket kell hozni” – Szabó Magda klasszikusa az Operett Online-on

Decemberben nagy sikerrel debütált az Operett Online képernyőjén az Abigél, Szabó Magda kultikus regényének musical-változata. A megújult szereposztással közvetített előadás egy csodálatos történet szeretetről, lemondásról, küzdelemről és persze a szerelemről. De mit adhat nekünk ma Abigél?
Zenés színház videó

Bellini-operát énekelnek az erdő állatai egy cuki videoklipben

Az olasz bel canto-stílus egyik alapművének részletéből, Vincenzo Bellini Norma című operájának egyik számából készült bájos animációs film.
Zenés színház ajánló

Kendőzetlenül őszinte és zavarba ejtően szókimondó – Boris Vian az Operett Online-on

Különleges produkciót tűz online műsorára január 15-én és 16-án a Budapesti Operettszínház. A Boris Vian életéről szóló, az ’50-es évek bohém Párizsát megidéző revü kiszakít a szürke hétköznapokból, és betekintést enged egy tragikus sorsú polihisztor életébe, aki amellett, hogy nagykanállal habzsolta az életet, korának meghatározó irodalmi alakjává vált.
Zenés színház ajánló

Online premierrel jön Vecsei H. Miklós operarendezése

A Szöktetés a szerájból az Opera Otthonra első online premierje lesz január 23-án 19:00 órától.